Emme & Sıkıştırma & Patlama & Egzoz

Emme & Sıkıştırma & Patlama & Egzoz

EMME & SIKIŞTIRMA & PATLAMA & EGZOZ 
(DÖRT ZAMANLI BİR MOTORUN ÇALIŞMA PRENSİBİ)


1. ZamanEmme: Piston aşağı hareket eder hava ve yakıt karışımını emme subabından silindire çeker.


2. Zaman
Sıkıştırma:  Piston yukarı hareket eder hava ve yakıt karışımını tepe noktasına doğru sıkıştırır.


3. Zaman
Patlama: Buji hava ve yakıt karışımını ateşleyerek pistonu güçlü  bir şekilde aşağıya doğru iter.


4. Zaman
Egzoz:  Piston yukarı doğru hareket ederken yanmış hava ve yakıt karışımını egzoz subabından dışarı atar.